Jak wady stóp wpływają na motorykę reszty ciała?

Na stosunkowo niewielkiej powierzchni naszych stóp spoczywa ciężar całego ciała. Nic dziwnego zatem, że reagują deformacjami i różnego rodzaju schorzeniami, gdyż narażone są często na bardzo duże obciążenia. Aby jak najdłużej cieszyć się sprawnością i niczym nieograniczoną aktywnością w życiu codziennym, należy właściwe zatroszczyć się o swoje stopy oraz ich kondycję. Jakie są nieprawidłowości mechaniki stóp wynikające z różnego rodzaju schorzeń? W jaki sposób wpływają na nią wady stóp? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Jakie są wady stóp?

  • Wady stóp można podzielić na wrodzone, do których należą stopa płasko-koślawa, stopa końsko-szpotawa i szereg innych oraz nabyte, czyli różnego rodzaju zniekształcenia stóp, w tym stopa płasko-koślawa nabyta.
  • Stopa płasko-koślawa jest schorzeniem występującym przede wszystkim u dzieci, objawiającym się m.in. bólem stóp i łydek. Jest to zwykle spowodowane niewydolnością układu mięśniowo-więzadłowego.
  • Stopa końsko-szpotawa to wrodzone zniekształcenie, którego wynikiem jest złożona deformacja stóp uwarunkowana nieprawidłowościami wzajemnego ustawienia kości stępu. Zaniechanie jej leczenia skutkuje niepełnosprawnością, deformacją i bolesnością podczas wykonywania jakichkolwiek ruchów.
  • Stopa płasko-koślawa nabyta polega na stopniowym obniżaniu podłużnych łuków stopy i koślawym ustawieniu pięty, w wyniku czego może dojść do trwałego zniekształcenia, dolegliwości bólowych, a nawet do trwałego i bardzo bolesnego przykurczu stopy.

 

Do wad stóp zaliczamy również paluchy koślawe, czyli haluksy, paluch sztywny, czy palce młotkowate

  • Haluks, czyli paluch koślawy, jest stosunkowo częstą deformacją występującą u osób dorosłych, polegającą na zniekształceniu stopy na poziomie pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, czyli tam, gdzie zaczyna się paluch. W stadiach zaawansowanych mogą mu towarzyszyć płaskostopie poprzeczne oraz zmiany zwyrodnieniowo-zapalne stawów stopy.
  • Paluch sztywny jest chorobą zwyrodnieniową stawu śródstopno-paliczkowego palucha, objawiającą się przede wszystkim ograniczeniem możliwości zgięcia stawu grzbietowego, stanem zapalnym, obrzękiem i bólem, a w zaawansowanym stadium widoczną deformacją.
  • Palce młotkowate to zniekształcenie drugiego, trzeciego lub czwartego palca u stopy, polegające na trwałym przykurczu zgięciowym palca w stawie międzypaliczkowym bliższym. Jest to zwykle schorzenie towarzyszące zaawansowanym postaciom palucha koślawego.

 

Skutki nieprawidłowości mechaniki stóp

Skutkiem wszelkich odstępstw od normy w motoryce stóp są bardzo poważne zaburzenia zdrowotne i anatomiczne. W efekcie zmniejszenia aktywności jednych grup mięśni, przy jednoczesnym zwiększeniu innych, następuje ich skracanie, kurczenie tkanki łącznej oraz zachodzą zmiany w budowie i ułożeniu kości stopy. Kończyna oparta na nieprawidłowo działającej podstawie w negatywny sposób oddziałuje na sąsiadujące stawy, a także na cały kręgosłup. Niewłaściwa praca mięśni, więzadeł i kości stopy powoduje ich nadmierne zużycie, a co za tym idzie, dodatkowo obciąża tę część ciała. W konsekwencji prowadzi to do wielu schorzeń i zmian patologicznych w obrębie całego układu kostnego i mięśniowego.